Ceyda Ateş’in En Büyük İki Hayali

326

Ha­ya­tı bo­yun­ca ger­çek­leş­tir­mek is­te­di­ği iki ha­ya­li­nin ol­du­ğu­nu söy­le­yen güzel oyun­cu, ‘‘Ha­yal­le­ri­min il­ki ço­cuk­lar için ti­yat­ro oku­lu aç­mak. İkin­ci­si ise adı­mı ta­şı­yan kü­çük bir bu­tik aç­ma­k’’ de­di.

Uç ka­rak­ter­le­ri can­lan­dır­ma­yı çok sev­di­ği­ni be­lir­ten Ateş, en bü­yük is­te­ği­nin dün­ya­ca ün­lü ak­tris Na­ta­li­e Port­ma­n’’ın ‘‘B­lack Swa­n’’ ad­lı fil­min­de can­lan­dır­dı­ğı gi­bi şi­zof­reni bi­ri­ni oy­na­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.