“Gurbette Aşk”a Almanya’dan Tepki

589

Almanya'daki bir Türk ai­le­yi an­la­tan ve Ham­di Al­ka­n’­ın yö­net­ti­ği TRT’nin Gur­bet­te Aşk isim­li ko­me­di di­zi­si Al­man­la­r’­dan tep­ki çek­ti. Di­zi­nin kli­şe­ler üze­ri­ne ku­ru­lu ol­du­ğu­nu, ya­za­rı­nın hiç Al­man­ya­’ya git­me­di­ği­ni ifa­de eden Di­e Welt ga­ze­te­si, “Dizide hep ü­zer­le­rin­de ga­ma­lı haç­ olan ev­ler gös­te­ri­li­yor” de­di. Sözcü'nün haberine göre dizide Na­zi geç­mi­şi bu­lu­nan şiş­man bir ka­rak­ter olan Al­man kom­şu Hans Mül­le­r’­i oy­na­yan Ser­hat Öz­ca­n’­ın ak­san­lı ko­nu­şa­bil­mek için Al­man RTL ka­na­lı­nı iz­le­mek­le ye­tin­di­ği ifa­de edil­di. Di­e Welt ga­ze­te­si, baş­rol­le­ri­ni Mü­ge Boz ile Gök­han Al­ka­n’­ın oy­na­dı­ğı di­zi­de Al­man­la­rın ge­nel­lik­le huy­suz Na­zi­ler ola­rak tas­vir edil­di­ği­ni yaz­dı. Film­de­ki tek ger­çek Al­man olan Wil­ma El­le­s’­in ise Al­man­ya­’da pek de ta­nın­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.