Rusya’da Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah Rüzgarı

288
Bugün gazetesinin haberine göre; Or­ta­do­ğu ve Bal­kan­la­r’­dan son­ra Türk oyun­cu­la­rın en çok il­gi gör­dü­ğü ül­ke olan Rus­ya, ün­lü yıl­dız­la­rın be­bek­le­ri­ni yap­tı. Rol al­dık­la­rı pro­je­ler­le şöh­ret­le­ri Tür­ki­ye dı­şı­na ta­şan Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Fa­rah Zey­nep Ab­dul­lah, Ber­gü­zar Ko­rel ve Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un be­bek­le­ri şu sı­ra­lar Rus­ya­’da bü­yük il­gi gö­rü­yor.
 
Rus­ya­’da be­bek­le­ri en çok sa­tı­lan isim ise Tu­ba Bü­yü­küs­tün. Yıl­lar ön­ce rol al­dı­ğı ''Gö­nül­çe­len'' di­zi­siy­le Rus­la­r’ın gön­lü­nü çe­len ün­lü oyun­cu­nun on­lar­ca çe­şit be­be­ği ya­pıl­dı. Yer al­dı­ğı her pro­je­de­ki ima­jı­na ait be­bek­ler Rus­la­r’ın evi­ni süs­lü­yor. ''Kurt Se­yit ve Şu­ra­''nın ilk bö­lüm­le­ri­nin Rus­ya­’da çe­kil­me­si Fa­rah Zey­nep Ab­dul­la­h’­a olan il­gi­­ye de art­ır­dı. Fa­rah, be­bek­le­riy­le Rusya­’da Tu­ba Bü­yü­küs­tü­n’­den son­ra en çok il­gi gö­ren isim ol­du. 
 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.